Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  29.01.2021 18:15:02
Дата здійснення дії: 29.01.2021
Вид інформації:  Повідомлення про суттєві події
Повне найменування:  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГК ЯРОВІТ"
Код за ЄДРПОУ:  36940201
Текст повідомлення: 

Повідомлення інвесторів про розкриття у новій редакції

проміжної інформації емітента за ІІ квартал 2020 року (дата оприлюднення 30.07.2020) та проміжної інформації емітента за ІІІ квартал 2020 року (дата оприлюднення 30.10.2020)

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГК ЯРОВIТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 36940201) (надалі – Товариство) повідомляє про розкриття у новій редакції проміжної інформації емітента за ІІ квартал 2020 року та проміжної інформації емітента за ІІІ квартал 2020 року в частині доповнення попередніх версій зазначених звітів Висновком про огляд проміжної фінансової звітності, пiдготовленим аудитором (аудиторською фiрмою).

У зв’язку із запровадженням обмежувальних заходiв, викликаних карантином через COVID-19, та неможливiстю надання аудиторських послуг вчасно компанiєю, яка ранiше надавала такi послуги Товариству, у попередній редакції звiтів була вiдсутня iнформацiя щодо Висновку про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовленого аудитором (аудиторською фiрмою), тому зазначені звіти було оприлюднено та подано до НКЦПФР у строки, передбачені нормативно–правовими актами, без урахування інформації про аудиторські висновки, про що повідомлялося у розділі «Примітки».